+597-8930743 ruth@clipconsultancy.com

Masterclass: Mediation; terug naar de kern!

Praktisch leiderschap met mediation

Conflicten komen voor in de relationele en professionele sfeer en raken mensen persoonlijk. Indien een conflict in de professionele sfeer speelt, heeft dat effect op de werkrelaties, de productiviteit en de processen binnen het bedrijf.

Op het relationele vlak heeft het zijn weerslag op de familie/gezins/vriendschap verhoudingen.

In welke situatie dan ook is het raadzaam om de conflicten aan te pakken en het niet te laten doorsudderen tot het escaleert.

Vaak zijn mensen geneigd om de conflicten te lang te laten voortduren en dan de weg naar de rechtbank te maken op zoek naar een oplossing.

Een rechtsgang is echter kostbaar en vaak langdurig.

Mediation is een toegankelijke manier voor conflictoplossing. Het is de meest zuivere manier van mensen helpen.

Een Mediator is opgeleid om partijen die in conflict zijn zo te begeleiden dat zij zelf en vooral samen de oplossingen vinden voor hun conflict. Mediation methodiek gaat uit van het zelfoplossend vermogen van de mens.

Mediation is een structurele en systematische manier om binnenskamers conflicten op te lossen, waarbij de betrokkenen maximaal zeggenschap houden over de oplossing. De methodiek is ook toepasbaar voor andere professionals die gevraagd worden bij spanningen op de werkvloer.

Deze exclusieve masterclass wordt georganiseerd door CLIP Training & Consultancy NV ism met twee doorgewinterde mediators uit Nederland.

Heeft u regelmatig te maken met spanningen binnen uw organisatie die hun stempel drukken op de werksfeer, motivatie en productiviteit?

Leer dan in deze masterclass de kern van mediation en krijg praktische handvatten hoe met enkele mediation technieken de conflicten zo te begeleiden dat partijen tot een bevredigende oplossing komen.

Voor wie?

Deze exclusieve masterclass is met name bedoeld voor  HR professionals, (bedrijfs)artsen, directeuren, leidinggevenden, advocaten, coaches en vertrouwenspersonen. Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden die meer willen weten over mediation en hoe het werkt meer dan welkom de masterclass te volgen.

Na deze masterclass:

  • Heeft u basiskennis van mediation
  • Beschikt u over enkele basisvaardigheden die u direct kunt inzetten in uw organisatie
  • Heeft u inzicht in het ontstaan van weerstand en hoe daarmee om te gaan

Wanneer en door wie?

De masterclass  vindt online plaats op 21 oktober 2020

Online

Nederlandse tijd: 15-18 u

Surinaamse tijd: 11-14 u

Kosten: EUR 75 per persoon (SRD koers 15)

Online Registreren voor de exclusieve unieke masterclass kan hier: https://clipevents.paydro.com/masterclass-mediation-terug-naar-de-kern

Wilt u in SRD betalen? Registreer dan hier: https://bit.ly/MasterclassMed

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Drs. Pauline C. Houweling (1967) heeft 20 jaar ervaring als register- en rechtbank mediator in conflicthantering en procesbegeleiding. Met een academische achtergrond van rechten en ontwikkelingspsychologie biedt zij procesbegeleiding aan individuen en teams in conflict, intervisie-begeleiding en geeft ze masterclasses.

Zij is oud partner/directeur van het Mediation Trainingsinstituut MTi bv, heeft sinds 2003 mediators opgeleid en in-company trainingen en (specialisatie-)opleidingen ontwikkeld en verzorgd. Pauline is als gastdocent Mediationvaardigheden verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek.

PienH

Pien Hoogenboom, hoofd Mediation & Training van The Lime Tree

Pien studeerde Rechten (strafrecht & criminologie) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na vele omzwervingen (werken bij de Rotterdamse recherche, universiteit, taleninstituut en docent Engels) kwam zij nu 11 jaar gelden voor het eerst in aanraking met mediation. Sinds die tijd is zij gegrepen door mediation en dan vooral wat het voor mensen in het dagelijks leven en dagelijks werk kan betekenen.

Lunch & Learn

Terug naar de kern: Praktisch Leiderschap met Mediation

Programma:

Algemeen deel:

Mediation als methodiek
Skills
Luisteren zonder oordelen

Verdieping: Weerstand bij Leidinggeven:

Lasten en lusten
Signalen, oorzaken en interventies
Tips

Algemeen deel door Pien Hoogenboom, hoofd mediation The Lime Tree

Wie herkent het niet? In onze dagelijkse praktijk komen we regelmatig (potentiële) geschillen en conflicten tegen. Als professionals hebben we vaak de neiging ons eigen oplossend vermogen in te zetten bij conflicten. Zeker als het een conflict van een ander betreft.

We gaan adviseren, sturen en indien nodig treden we directief op. In de praktijk blijken deze oplossingen vaak minder duurzaam dan wanneer betrokkenen zelf tot een oplossing zouden zijn gekomen. Wat zou jouw rol als leidinggevende kunnen zijn?

Mediation is één van de wegen die kan worden bewandeld. In deze masterclass gaan we aan de slag met (het oefenen van) een aantal mediationvaardigheden. U krijgt inzicht in de kracht van mediation. Het algemene deel van de masterclass zal de volgende elementen bevatten: introductie wat is mediation, hoe en wanneer te gebruiken, basisvaardigheden en toepassing ervan.

cure

Verdieping over weerstand door Pauline Houweling, Quester

Veel mensen vinden weerstand lastig bij gesprekken en vermijden het ‘t liefst. Het helpt om je te realiseren dat weerstand vooral een signaal is van onvrede of onvervulde behoefte. En daar heb je mogelijk invloed op. Weerstand als Inspiratie!

Hoe kan weerstand helpen bij het vinden van de kern van een probleem? Wat is de invloed van de achterban op de ervaren weerstand? Waar richt de weerstand zich tegen? Wat moet er voor in de plaats komen om echt te verdwijnen? En wat kun je beter niet doen?

Kortom: Hoe kan weerstand je leiderschap verder helpen in plaats van tegenhouden?

In de masterclass op 21 oktober komen bovenstaande vragen aan de orde en leer je weerstand als gereedschap te zien in plaats van als lastig obstakel.